#

Strefa czytelnika

Biuletyn Informacji Publicznej


Stan zbiorów na 31.12.2017r.

Księgozbiór

Książka mówiona

Filmy

25 281

231

311

 

Zakupy nowości w 2017r.

książki

Książka mówiona

Filmy

1348

83

151

Dostęp do e-booków na platformie IBUK - Libra – 1462

Liczba wypożyczeń – 33 433

Liczba czytelników - 1588

 

Stan zbiorów na 31.12.2016 r.

Księgozbiór

Książka mówiona

Filmy

23921

148

160

 

Zakupy nowości w 2016 r.

Książki

Książka mówiona

Filmy

1144

32

53

Dostęp do e-booków na platformie IBUK-Libra – 1262

Liczba wypożyczeń – 32 740

Liczba czytelników - 1471


Stan zbiorów na 31.12.2015 r.

Księgozbiór

Książka mówiona

Filmy

23 413

116

107

 

Zakupy nowości w 2015 r.

książki

Książka mówiona

Filmy

1096

22

107

 

Dostęp do e-booków na platformie IBUK - Libra – 644

Liczba wypożyczeń – 30 678

Liczba czytelników - 1417


Stan zbiorów na 31.12.2014 r.

Książki

Książki mówione

Dokumenty elektroniczne

23 317

94

0

 

Zakupy nowości w 2014 r.

Książki

Książki mówione

Dokumenty elektroniczne

1 484

26

0

 

Dostęp do e-booków na platformie IBUK Libra – 598 tytułów

Liczba czytelników: 1 333

Liczba wypożyczeń: 29 461


Stan zbiorów na 31.12.2013 r.

Książki

Książki mówione

Dokumenty elektroniczne

23 064

68

0

 

Zakupy nowości w 2013 r.

Książki

Książki mówione

Dokumenty elektroniczne

1 018

46

0

 

Dostęp do e-booków na platformie IBUK Libra – 405 tytułów

Liczba czytelników: 1 228

Liczba wypożyczeń: 24 845


 

Stan zbiorów na 31.12.2012 r.

Książki

Książki mówione

Dokumenty elektroniczne

22 804

22

3

 

Zakupy nowości w 2012 r.

Książki

Książka mówiona

Dokumenty elektroniczne

1 059

0

0

 

Liczba czytelników: 1 236

Liczba wypożyczeń: 21 379


Historia zmian:

Data Autor Opis zmian
22-08-2013 13:31:01 Marcin Osiadacz Utworzono
04-04-2014 14:23:03 Marcin Osiadacz Uzupełniono podstronę.
04-04-2014 17:18:01 Marcin Osiadacz Zaktualizowano.
04-04-2014 17:31:31 Marcin Osiadacz Zaktualizowano.
04-04-2014 17:36:04 Marcin Osiadacz Drobne poprawki.
15-09-2015 12:51:34 Marcin Osiadacz Dodano statystykę za 2014 rok
30-03-2017 14:39:39 Marcin Osiadacz Dodano statystyki za rok 2015 oraz 2016
06-03-2018 14:31:39 Marcin Osiadacz Dodano statystyki za rok 2017